• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Konfliktni minerali

  IMC International Metalworking Companies B.V., preko svojih podružnica i povezanih tvrtki diljem svijeta („IMC grupa”), bavi se proizvodnjom, razvojem, marketingom i prodajom tvrdometalnih reznih alata i drugih srodnih proizvoda.

  Tijekom godina, uz sve veću svijest i uvažavanje društvene odgovornosti poduzeća, poduzeća prate visoke međunarodne standarde dobrog korporativnog upravljanja. Takvim se standardima zahtijeva, među ostalim, provođenje kontrole nad stupnjem u kojem opskrbni lanac može utjecati na naše društvo. Kao posljedica, suradnja između svih sudionika u lancu opskrbe postala je preduvjet za mnoge komercijalne interakcije u našem sustavu.

  U tom kontekstu želimo vam skrenuti pozornost na pripadajuće zakonske i društvene zahtjeve u vezi s nabavom i uporabom određenih minerala koji su poznati kao „konfliktni minerali”.

  Konkretno, utvrđeno je da su poduzeća koja se bave nabavom minerala: kolumbit-tantalit (koltan), kasiterit, zlato, volframite ili njihovi derivati, tantal, kositar i volfram, iz Demokratske Republike Kongo i „susjednih zemalja”, uključujući: Angolu, Burundi, Srednjoafričku Republiku, Republiku Kongo, Ruandu, Sudan, Tanzaniju, Ugandu i Zambiju; bi bila u opasnosti da doprinose sukobu u takvim zemljama.

  Posljedično, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj („OECD”), Kongres Sjedinjenih Američkih Država i Komisija za vrijednosne papire i burzu Sjedinjenih Američkih Država („SEC”) su odredili i promicali visoke standarde međunarodne trgovine s ciljem širenja poštene i zdrave međunarodne trgovine koja ne doprinosi sukobima u cijelom opskrbnom lancu.

  Kao jedan od ključnih i vodećih dionika u industriji tvrdih metala odlučni smo se pobrinuti da svi minerali koji se mogu naći u IMC-ovim proizvodima budu i da će biti nabavljeni tako da ne doprinose sukobima, uz dužno poštovanje prema ljudskim pravima i strogo u skladu s ovim visokim standardima međunarodne trgovine.

  U svrhu pridržavanja tih važnih standarda odlučili smo prihvatiti Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja.


  Provodimo razne mjere, uključujući među ostalim:
  • razumne upite i razgovore s našim neposrednim dobavljačima
  • obavještavanje neposrednih dobavljača o našim strogim očekivanjima da će poduzeti slične mjere sa svojim dobavljačima kako bi zajamčili usklađenost u cijelom opskrbnom lancu
  • dodavanje zahtjeva za otkrivanje dobavljača u Ugovore o opskrbi i Standardne odredbe i uvjete kupnje grupe
  • objavu ovih pravila i primjenjivih ažuriranja na internetu na: www.imc-companies.com


  Nadamo se da će vam navedene informacije pomoći u vašim vlastitim nastojanjima i procjeni konfliktnih minerala.

  Ako imate dodatnih pitanja ili nedoumica, slobodno nam se obratite.
  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved