TECHKNOW

Resize
X


HP - LOGIQ alati

ISCAR predstavlja novi standard u izvrsnosti reznih alata novim LOGIQ rješenjima. Konstruirana da zadovolje najvažnije zahtjeve na najbolji mogući način. LOGIQ alati omogućuju stabilnu obradu bez vibracija sa najboljom ponovljivošću. LOGIQ-inspirirana glodala reflektiraju ISCAR-ovu obvezu da dostavi alate visoke kvalitete koji povećavaju produktivnost i profitabilnost.

ISCAR ROTATING & NON-ROTATING
Catalog Apps for mobile devices
ISCAR CUTTING INFO.
Machining Parameters Direct Access
ISCAR PRODUCTIVE GEOMETRIES
Upgrade Your Current Tool
ISCAR's TOOL ADVISOR
Find the best tool & conditions

Privacy Statement