Pentagonalni adapter
5 sjedišta


ISCAR predstavlja najužu pločicu na svijetu širine 0.6mm za odrezivanje i urezivanje u kombinaciji sa inovativnim i ekonomičnim adapterom sa 5 sjedišta za pločice i produženom trajnošću alata. Na izmjenjivi list se montiraju SLIMGRIP pločice. List ima svojstvo velike stabilnosti i ponovljivosti, a uski lomač strugotine na pločici omogućuje nesmetano odvođenje strugotine. Ovaj isti LOGIQ5GRIP koncept se nudi i za TANG-GRIP pločice širine 2mm i 3 mm za odrezivanje i urezivanje.

Svojstva
  • Pentagonalni ekonomični adapter sa 5 sjedišta za odrezivanje i urezivanje:
  • sve do promjera šipke 45mm - TANG-GRIP pločice 2-3 mm širine
  • sve do promjera šipke 22mm - TANG-GRIP pločice 0.8-1.6 mm širine
  • Jednostavno za korištenje
  • Visokotlačno hlađenje
  • Isplativa pločica

Privacy Statement