Veća Produktivnost sa 3 Efektivne Rezne Oštrice


LOGIQ3CHAM je napredno svrdlo sa izmjenjivim glavicama sa tri spirale koji ima jedinstveno sjedište sa minimalnim radijalnim udarom i visokim stupnjem ponovljivosti. Bušeće glavice sa samocentrirajućom geometrijom omogućuju pouzdan proces bušenja čak i prilikom prekinutog reza i nepovoljnih uvjeta bušenja. Sile rezanja su ravnomjerno raspodijeljene na sve tri oštrice na glavici, što može povećati produktivnost i do 50% usporedo sa konvencionalnom konstrukcijom sa dvije oštrice.

Privacy Statement